Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang

Op 6 augustus 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang. Grote pensioenfondsen, woningcorporaties, instellingen voor wetenschapsbeleid en netbeheerders zullen worden aangemerkt als organisatie van openbaar belang (oob). Daardoor gelden aanvullende wettelijke waarborgen voor de accountantscontroles van deze instellingen. Die waarborgen moeten de kans op een ondeugdelijke accountantscontrole verkleinen. De aanvullende wettelijke eisen betreffen de kwaliteitsbeheersing, onafhankelijkheid van de externe accountant en zijn organisatie en van het toezicht, en de controlerende accountantsorganisaties moeten een vergunning voor oob-controles bezitten. Deze eisen moeten de kans op een ondeugdelijke controle verkleinen. Het belang van de deugdelijke accountantscontrole is gelegen in het maatschappelijke belang van deze instellingen. ATR stelt vast dat nut en noodzaak van dit besluit voldoende in de toelichting zijn onderbouwd.

De aanvullende wettelijke eisen hebben voor deze organisaties een toename van de regeldruk tot gevolg. Die regeldruk is in beeld gebracht als een structurele toename van € 29,1 miljoen per jaar. ATR stelt vast dat de gevolgen voor de regeldruk goed in beeld zijn gebracht. Het college adviseert om het besluit vast te stellen.

 

Advies ATR aan Minister van Financien – aanwijzing oob’s