Besluit allocatie arbeidskrachten inzake nadere invulling adequate pensioenregeling

Op 25 februari 2019 is voor advies aangeboden het Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met het vastleggen van een nadere invulling van een adequate pensioenregeling. Het besluit stelt eisen aan de pensioenregeling die payrollwerkgevers voor hun werknemers moeten treffen.

ATR heeft het besluit op de gevolgen voor de regeldruk beoordeeld. In een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat ATR weten dat nut en noodzaak toereikend zijn gemotiveerd. Ook zijn er geen minder belastende alternatieven voor de eisen van het besluit. Werkbaarheid en uitvoerbaarheid zijn afdoende getoetst en de gevolgen voor de regeldruk zijn toereikend beschreven. Daarom adviseert ATR vanuit de optiek van regeldruk om het besluit vast te stellen.

ATR advies aan de Ministerie van SZW over Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs ivm een adequate pensioenregeling