Besluit beslagvrije voet

Op 7 december 2017 heeft de Staatssecretaris van SZW advies gevraagd aan ATR over het ‘Besluit beslagvrije voet’. Het besluit wordt gebaseerd op het nieuwe artikel 475d e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het besluit wijzigt de berekeningswijze van de beslagvrije voet. Tot het bedrag van de beslagvrije voet is geen beslag mogelijk. Heeft de schuldenaar meer inkomen, dan kan op het meerdere beslag gelegd worden.

ATR constateert in een brief aan de Staatssecretaris van SZW dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijzigingen voldoende duidelijk zijn gemaakt. Er is ook voor het minst belastende alternatief gekozen. ATR adviseert om in de toelichting nog wel een verwijzing op te nemen naar de paragraaf in de toelichting op de wet waarin de gevolgen voor de regeldruk zijn beschreven. Verder geeft ATR de Staatssecretaris mee dat de regeling weliswaar een vereenvoudiging oplevert, maar de regeling als geheel toch nog steeds erg ingewikkeld blijft.

 

Advies ATR  aan Ministerie van SZW  over  Besluit beslagvrije voet