Besluit digitale toegankelijkheid overheid

Op 9 oktober 2017 is het Besluit digitale toegankelijkheid overheid ter toetsing aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voorgelegd. Met het Besluit wordt de Europese richtlijn 2016/2102 (toegankelijkheidsrichtlijn) omgezet in nationale regelgeving. Het Besluit verplicht overheidsinstanties om nieuwe en bestaande websites en apps goed digitaal toegankelijk te maken. Door de verbeterde digitale toegankelijkheid kunnen mensen met een beperking, zoals slechtzienden en slechthorenden, optimaal gebruik maken van deze websites en apps. Dit leidt ertoe dat ook mensen met een beperking snel en gemakkelijk digitaal toegang hebben tot producten en diensten van de overheid, en verlaagt aldus voor hen de regeldruk.

Maatregelen in het verleden hebben niet geleid tot volledige digitale toegankelijkheid van websites en applicaties van de overheid. Het college adviseert om prioriteit te geven aan die websites en apps die het vaakst gebruikt worden en die tot de meeste knelpunten leiden bij de doelgroep. Verder adviseert het om de voortgang van de digitale toegankelijkheid te monitoren en om daarbij te bepalen of (aanvullende) interventies nodig zijn. Het lijkt bovendien raadzaam om afspraken te maken met medeoverheden en hen ondersteuning te bieden bij het bevorderen van de digitale toegankelijkheid. Tot slot adviseert ATR de gevolgen van het voorstel in beeld te brengen.

Brief ATR over het Besluit digitale toegankelijkheid overheid