Besluit Elektriciteit en Gas (STROOM)

Actal heeft op 8 september 2015 advies uitgebracht over het Ontwerpbesluit Elektriciteit n Gas dat op 1 juli 2015 aan de Tweede Kamer is gezonden. De belangrijkste bevindingen van het advies waren dat de regeldrukgevolgen nog nader in beeld moesten worden gebracht.