Besluit experiment regie op gegevens basisregistratie personen

Op 5 april 2022 is het Besluit experiment regie op gegevens basisregistratie personen voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel regelt twee wijzigingen:

  1.  Het recht om de verstrekking van gegevens aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) te beëindigen.
  2.  Het recht om toestemming te geven voor de verstrekking van gegevens uit de BRP aan de SILA. Dit is een mogelijkheid voor nieuwe leden van kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag om toestemming te geven om hun gegevens te verstrekken aan de SILA. Dat kan op een elektronische en een schriftelijke manier.

Dit experiment moet de burger meer regie geven over de verstrekking van zijn gegevens uit de BRP aan de Sila. Er verandert echter weinig aan de verstrekking van de gegevens. Alleen de manier om toestemming te geven en in te trekken verandert. ATR adviseert om te verduidelijken hoe de burger meer regie krijgt over gegevensverstrekking uit de BRP.

De verstrekking van de gegevens zelf wijzigt niet. Gegevens over de (huwelijks)partner werden al meegezonden aan de Sila. Niet duidelijk wordt met welk doel die partnergegevens worden verstrekt. Dat zou niet zonder de toestemming van de partner moeten kunnen. ATR adviseert om gegevens over de partner niet langer mee te zenden.

De burger die zich als lid inschrijft bij een kerk kon toestemming geven voor automatische gegevens¬verstrekking. In dit experiment komt die mogelijkheid te vervallen. De toestemming kan alleen nog worden gegeven via MijnOverheid of de gemeente. ATR adviseert om de mogelijkheid te behouden om die toestemming bij de inschrijving bij de (kerk)genootschappen te geven.

Het voorstel bevat een beschrijving van de gevolgen voor de regeldruk. De regeldruk zal structureel toenemen met circa 25.500 euro per jaar. Bij die berekening zijn de gevolgen voor de regeldruk voor de Sila nog niet meegeteld. ATR adviseert om dat alsnog te doen.

ATR advies experiment regie op gegevens basisregistratie personen