Besluit medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke infrastructuur

Op 21 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) advies uitgebracht over het Besluit medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke infrastructuur. Met dit besluit wordt het huidige regime van medegebruik van omroepzendernetwerken verbreed naar de fysieke infrastructuur. Het streven is om het medegebruik van de fysieke infrastructuur en de coördinatie van de uitvoering van civiele werken te bevorderen om de aanlegkosten van breedband te verlagen. ATR heeft geadviseerd het besluit in te dienen, nadat de regeldrukgevolgen volledig in beeld zijn gebracht. Er is nagedacht over minder belastende alternatieven en de werkbaarheid van het besluit.

ATR advies aan Minister van EZ over Besluit medegebruik omroepzendernetwerken en fysieke infrastructuur