Besluit medische hulpmiddelen

Op 25 april 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Besluit medische hulpmiddelen. Het besluit legt vast dat zorginstellingen aan een patiënt bij wie een implantaat is ingebracht een implantaatkaart verstrekken. Het verbiedt de toepassing van rimpelvullers anders dan voor reconstructieve doeleinden. Verder legt het besluit vast welke informatie een verpakking, die een herbruikbaar medisch hulpmiddel omsluit, moet bevatten (bijvoorbeeld de sterilisatiemethode en de uiterste geschiktheidsdatum).

ATR laat in een brief aan de minister voor Medische Zorg weten dat nut en noodzaak van het besluit toereikend zijn onderbouwd. Er zijn geen minder belastende alternatieven voorhanden. Wel adviseert ATR de minister om de berekening van de gevolgen voor de regeldruk op een aantal onderdelen van het besluit aan te vullen.

ATR advies aan de  Minister van VWS over Besluit medische hulpmiddelen