Besluit overstapdienst telecom

De Telecommunicatiewet stelt regels voor het overstappen naar een andere aanbieder van elektronische communicatiediensten (‘telecomaanbieder’). De telecomaanbieders zijn gezamenlijk verplicht om de abonnee zowel voorafgaand aan als tijdens het overstappen te voorzien van toereikende informatie over het overstapproces, de continuïteit te waarborgen van de geleverde dienst en zich te onthouden van het vertragen en misbruiken van het overstap-proces. Bij AMvB is het mogelijk om een ontvangende aanbieder te verplichten om namens de abonnee diens overeenkomst met de overdragende aanbieder op te zeggen. Dit wordt ook wel een overstapdienst genoemd. Het doel is waar te borgen dat overstappen naar een andere telecomaanbieder eenvoudig is. De sector zelf heeft door middel van zelfregulering op dit vlak merkbare resultaten geboekt. De overstapservice voor particulieren bestaat sinds 2009 en de overstapservice voor zakelijk partijen bestaat sinds 2016. De huidige vorm van zelfregulering dekt de markt echter niet 100% af. Niet alle telecomaanbieders zijn aangesloten bij de huidige overstapservice en bij zgn. ‘quad play’ abonnementen (internet, TV, vaste telefonie & mobiel) bestaat nog geen overstapservice terwijl steeds meer klanten gebruik maken van dergelijke pakketten. Voorliggend voorstel verplicht daarom het aanbieden van een overstapdienst voor consumenten en klein zakelijke gebruikers.

Het college heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat meegegeven dat nut en noodzaak van voorliggend voorstel zijn onderbouwd. Het college heeft de staatssecretaris daarnaast meegegeven geen nadere opmerkingen bij minder belastende alternatieven en de werkbaarheid van het voorstel te hebben. Tenslotte constateert dat het college dat de regeldruk toereikend in kaart is gebracht. Het advies is om het voorstel vast te stellen.