Besluit periodieke registratie Wet BIG i.v.m. de periodieke registratie van physician assistants

Op 25 april 2019 ontving ATR het wijzigingsbesluit periodieke registratie Wet BIG i.v.m. de periodieke registratie van physician assistants. Sinds 1 september 2018 kunnen physician assistants zich laten registreren in het register voor beroepen in de individuele gezondheidszorg (het BIG-register). Het Besluit periodieke registratie Wet BIG biedt de mogelijkheid tot herregistratie. Met de inwerkingtreding van het voorliggend besluit zal het regiem van de herregistratie ook van toepassing zijn op de physician assistant. De verplichting tot herregistratie zal daarmee ook voor hen gaan gelden. Daarbij moeten zij voldoen aan de werkervaringseis.

Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet aangetoond worden dat men een werkervaring heeft van 2080 uur binnen de afgelopen vijf jaar. Deze norm geldt ook voor andere medische beroepen.

ATR onderschrijft nut en noodzaak van het besluit. Daarnaast ziet ATR geen eventueel minder belastende alternatieven en vindt het besluit werkbaar. De toelichting bevat een correcte berekening van de regeldruk. ATR adviseert daarom om het besluit vast te stellen.

ATR advies aan de Ministerie van VWS over Advies besluit periodieke registratie physician assistants