Besluit securitisaties

Securitisaties zijn gebundelde en in delen verkochte leningen van banken of andere kredietgevers aan huishoudens en bedrijven. Zulke bundels bestaan bijvoorbeeld uit hypothecaire leningen en autoleningen of -leases. Die bundels worden in delen verkocht. Securitisaties vervullen een belangrijke rol in de financiële markten. Maar na de Amerikaanse subprime hypotheek-crisis en de daaruit volgende mondiale financiële crisis, vertrouwden beleggers deze producten niet meer.

Vanwege de functie van securitisaties voor de werking van financiële markten en financiering van de economie, wordt de regelgeving aangescherpt. Daarnaast wordt regelgeving voor hoogwaardige securitisaties geïntroduceerd. Aan deze EU-regelgeving wordt invulling gegeven met het Besluit uitvoering en handhaving verordening securitisaties.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het Besluit voldoende zijn onderbouwd.

De gevolgen voor de regeldruk zijn berekend op circa € 0,7 – 1,2 miljoen aan eenmalige kosten en circa € 0,66 – 0,82 miljoen structureel.

ATR constateert dat de regeldruk goed in beeld is gebracht. Het college adviseert om het besluit vast te stellen.

 

Advies ATR aan Minister van Financien – Advies securitisaties