Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen

Het Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen wijst de instantie aan die de boetes en proceskosten int bij tuchtrechtprocedures. ATR heeft de regeldrukeffecten van de consultatieversie van het Besluit getoetst op juistheid en volledigheid. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de effecten op de regeldruk goed zijn weergegeven in de Memorie van Toelichting. Het Besluit brengt geen noemenswaardige regeldruk met zich mee. Het advies van ATR luidt dan ook dat het voorstel gereed is voor indiening in de ministerraad.

Klik hier voor de consultatieversie van het Besluit.

Klik hier voor het advies.