Besluit testlocaties drones

Op 26 september 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) het voorstel voor het Besluit testlocaties drones ontvangen voor advies. Het besluit wijzigt vier luchtvaart gerelateerde besluiten. Doel van de wijziging is het uitvoeren van testen en experimenten met drones veilig en gemakkelijker mogelijk te maken. Nu wordt voor het testen en experimenteren veel gebruik gemaakt van ontheffingen en vooraf aan te vragen bewijzen. Het voorstel maakt het mogelijk dat die ontheffingen en bewijzen voor het testen op specifiek aangewezen testlocaties niet langer nodig zijn.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de wijziging voldoende zijn onderbouwd. Ook is in het voorstel gekeken naar minder belastende alternatieven. De voorgestelde aanpassingen vormen een werkbare uitwerking van de regelgeving, in de zin dat zij aansluiten op de werkprocessen van onder andere drone-ontwikkelaars. Wel wijst het college er op dat de sector nog zeer in beweging is. Om de effecten van de verruimde regelgeving voor het testen van drones te beoordelen, adviseert ATR daarom om binnen enkele jaren een evaluatie uit te voeren. Deze evaluatie kan verduidelijken of en in hoeverre de regelgeving voor het testen van drones nog steeds passend is.

De toelichting werkt de regeldrukgevolgen per drone en operator uit. ATR constateert dat de regeldrukgevolgen van het luchthavenbedrijfshandboek dat exploitanten van testlocaties voor drones moeten opstellen, niet in beeld zijn gebracht. Ook ontbreekt het totaaloverzicht van de regeldrukeffecten van het voorstel. ATR adviseert deze alsnog in de toelichting op te nemen.

 

Brief ATR over het Besluit testlocaties drones.