Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding

Dit besluit verlaagt de maximale kredietvergoeding van 14% naar 10%. De maatregel geldt minimaal tot het einde van dit jaar. Hij moet consumenten beschermen die als de gevolgen van Corona-crisis te maken krijgen met verlies van inkomen en behoefte hebben aan krediet. De huidige maximale kredietvergoeding van 14% beschermt consumenten onvoldoende tegen de hoge kosten van krediet.

De noodzaak voor de verlaging van de maximale kredietvergoeding is de omstandigheid dat mensen door de Coronacrisis een verlies van inkomen kunnen hebben. Zij kunnen daardoor bijvoorbeeld de behoefte krijgen om voor een product een krediet af te sluiten.

Voor kredietovereenkomsten die op het moment van in werking treden al lopen, geldt een overgangsregeling. De tijdelijke verlaging komt daarmee zo veel mogelijk tegemoetkomt aan de positie van consumenten met financiële problemen door de coronacrisis, maar heeft ook oog voor de positie van kredietaanbieders.

De regeldruk is nog niet berekend. Het college adviseert om dat alsnog te doen.

ATR advies aan de minister van Financiën – Verlaging kredietvergoeding