Besluit tijdelijke verruiming van toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) hanteert voor het concentratietoezicht in de zorg tijdelijk lagere omzetdrempels dan voor andere sectoren. Ondernemingen in de zorg die willen fuseren, moeten daardoor dus eerder een concentratietoets ondergaan. Het ontwerpbesluit ’Verruiming toepassingsbereik van het concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen’ verlengt de verlaagde omzetdrempels. ATR constateert in een advies aan de Minister van Economische Zaken dat de structurele gevolgen van de regeldruk van deze verlenging in beeld zijn gebracht. Dat geldt echter niet voor de eenmalige kennisnamekosten. ATR adviseert deze kosten alsnog te berekenen.

 

Het advies van ATR vindt u hier.

 

De consultatieversie van het besluit vindt u hier.