Besluit veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Dit voorstel volgt uit de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo). Doel van de Wet Vifo is om risico’s voor de nationale veiligheid als gevolg van verwervingsactiviteiten te beheersen door middel van investeringstoetsing. Naast dit voorstel komt ook het Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie onder de Wet Vifo te hangen.

  • In dit besluit worden een aantal delegatiebepalingen van de Wet Vifo uitgewerkt. Het besluit stelt nadere eisen aan:
    de bij de melding te verstrekken gegevens;
  • de mogelijkheid voor een meldingsplichtige om te kunnen verwijzen naar een eerder gedane melding;
  • de wijze waarop opbrengst wordt verstrekt aan de verwerver;
  • informatieverstrekking door andere instanties, en;
  • de bewaartermijnen van de gegevens en de wijze waarop de gegevens die in het kader van een informatieverzoek tot identiteitsvaststelling zijn verkregen worden verwerkt.

ATR heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak van het voorstel zijn gegeven aangezien dit voorstel de delegatiebepalingen uit de Wet Vifo invult. Bij minder belastende alternatieven heeft het college verder geen opmerkingen en het voorstel lijkt werkbaar. De regeldruk wordt tenslotte elders in kaart gebracht.

Advies is om het besluit vast te stellen.

ATR advies aan de minister van Economische Zaken en Klimaat – Besluit veiligheidstoets investeringen fusies en overnames.