Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen

Op 21 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) advies uitgebracht over het Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen. Het besluit is een uitwerking van artikel 22a van de nog te wijzigen Elekticiteitswet 1998 aan de hand van de Wet Voortgang Energietransitie. Met dit besluit wordt bepaald welk deel van de kosten die een netbeheerder maakt voor de uitvoering van het verzoek tot verkabeling of verplaatsing wordt betaald door de indiener van het verzoek. ATR heeft geadviseerd het besluit in te dienen.

 

Advies ATR aan Ministerie van EZK – Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen