Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur in verband met het stellen van regels over de bevoegdheidsverklaringsdienst en gezagsmodule

Op 19 april 2022 is het voorstel voor een Wijziging van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur in verband met het stellen van regels over de bevoegdheidsverklaringsdienst en gezagsmodule aangeboden aan ATR.

De bevoegdheidsverklaringsdienst en de gezagsmodule maken het mogelijk dat burgers die wettelijk vertegenwoordigd worden, dat ook digitaal kunnen laten doen door hun bewindvoerder of ouder. Daarvoor wordt het mogelijk gemaakt dat de wettelijk vertegenwoordiger met zijn eigen DigiD bij de overheid inlogt.

Dit voorstel lost het probleem op dat digitale publieke dienstverlening niet toegankelijk is voor wettelijke vertegenwoordigers. Het geheel aan mogelijkheden van digitale dienstverlening neemt daardoor voor hen toe, met mogelijk onduidelijkheden over welke digitale toegang er in welke situatie is. ATR adviseert om die mogelijkheden inzichtelijk en overzichtelijk te maken.

Bij het voorstel is de regeldruk berekend. De berekening gaat uit van de oude situatie waarin alleen met papier wordt gewekt, en van de nieuwe situatie waarin altijd digitaal wordt gewerkt. ATR wijst erop dat in de oude situatie vaak gebruik wordt gemaakt van de DigiD van degene waarvoor de wettelijke vertegenwoordiger digitaal toegang vraagt. Vergeleken met deze situatie neemt de regeldruk in de nieuwe situatie niet wezenlijk af. ATR adviseert om hiermee rekening te houden bij de berekening van de regeldruk.

ATR advies bevoegdheidsverklaringsdienst en gezagsmodule.