Besluit zorgverzekering collectiviteitskorting

Het besluit zorgverzekering collectiviteitskorting verlaagt het maximale kortingspercentage dat zorgverzekeraars aan collectiviteiten kunnen verstrekken. Dit percentage gaat van 10% naar 5%. In de praktijk is gebleken dat de korting niet wordt verdiend door besparingen voor een collectiviteit. Dat is wel de bedoeling van de korting. De korting blijkt in de praktijk gefinancierd te worden uit een opslag op de premie voor de verzekering. De verzekerden brengen daardoor in feite zelf hun kortingen op.

ATR laat in een brief aan de minister voor Medische Zorg weten dat het minder belastend zou zijn om de korting in een keer naar 0% terug te brengen. Een afbouw in twee stappen leidt ertoe dat twee keer kosten voor de aanpassing van contracten moeten worden gemaakt. ATR adviseert vanuit optiek van regeldruk om de collectiviteitskorting in één keer af te bouwen.

ATR advies aan de Minister van VWS over collectiviteitskorting zorgverzekering