Best practices voor minder regeldruk

Op 21 februari 2012 heeft de Stoiber-groep het rapport “Europe can do better. Best practices for reducing administrative burdens” aangeboden aan President Barroso. Het rapport bevat een collectie van de beste ideeën ten aanzien van de aanpak van regeldruk, zoals die in de verschillende lidstaten zijn opgepakt.

Goede voorbeelden uit de Nederlandse aanpak die in het rapport worden genoemd zijn onder meer:

– Het uniform subsidiekader
– Het bewijs van goede dienst

 

Bovenal staat het rapport vol met ideeën ter vermindering van de regeldruk waarmee de Nederlandse aanpak kan worden verrijkt.
Het rapport is opgesteld door de High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens, onder voorzitterschap van dr. Edmund Stoiber. President Barroso heeft bij de overhandiging van dit rapport aangegeven dat het mandaat van deze groep wordt verlengd en uitgebreid. Actal is vanaf de instelling van de Stoiber-groep nauw betrokken bij de Europese aanpak van regeldruk.

 

In een brief aan Minister-President Rutte en de coördinerende bewindspersonen voor de regeldruk (Verhagen en Spies) spoort Collegevoorzitter Jan ten Hoopen het kabinet aan om het rapport te gebruiken om een extra impuls te geven aan de vermindering van regeldruk in Nederland.