Adviezen over bestaande wetgeving

Advies ATR om Berichtenbox te wijzigen

De Berichtenbox van MijnOverheid.nl krijgt een steeds belangrijke rol in de communicatie tussen overheid en burgers. Inmiddels beschikken ruim 7 miljoen burgers over een Berichtenbox en gebruiken steeds meer overheidsorganisaties de box om berichten aan burgers te sturen. Deze ontwikkeling maakt het des te belangrijker dat het gebruik van de Berichtenbox geen onnodige (ervaren) regeldruk […]

Wijzigingsvoorstel Regeling Bodemkwaliteit

Op 7 augustus 2017 is het voorstel tot wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit voor internetconsultatie opengesteld. Deze regeling bevat normen op basis waarvan bedrijven en personen voor bepaalde werkzaamheden kunnen worden gecertificeerd of geaccrediteerd en erkend. Deze normen zijn vastgelegd in zogeheten normdocumenten. Innovaties en veranderende inzichten kunnen aanleiding geven tot aanpassing van deze documenten. […]

Wet wijziging Wet op de lijkbezorging

Op 21 juli 2017 is aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voor advies voorgelegd het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging. De wijziging maakt het mogelijk om in het vervolg gegevens over de doodsoorzaak langs elektronische weg aan het CBS aan te bieden. De wet verplicht de ontvanger van de gegevens om eisen te […]