Betere onderbouwing nodig van regeldrukgevolgen ‘Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen’

Minister Blok (Wonen & Rijksdienst) werkt aan een nieuw stelsel voor de kwaliteitsborging in de bouw. De bouwsector wordt expliciet verantwoordelijk voor de bouwkwaliteit. De positie van de bouwconsument wordt sterker. Het ‘Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen’ werkt een eerder wetsvoorstel inhoudelijk verder uit. Het besluit is op 18 juli 2016 opengesteld voor internetconsultatie. In zijn reactie constateert Actal dat de regeldrukgevolgen van het besluit nog niet goed in beeld zijn gebracht.

 

Het besluit bevat enkele inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het wetsvoorstel. De gevolgen die deze wijzigingen hebben voor de regeldruk, zijn echter niet goed en volledig in beeld gebracht. Dat geldt zowel voor de structurele regeldrukgevolgen als voor de eenmalige. Verder adviseert Actal om de ervaringen uit een aantal pilots te gebruiken bij de definitieve vormgeving van het nieuwe stelsel. Minderbelastende alternatieven en regeldrukbeperkende maatregelen die in de uitvoeringspraktijk zijn ontdekt, zorgen mogelijk voor een verdere vermindering van de regeldruk die de stelselwijziging veroorzaakt.