Betere regels door impact assessment met onafhankelijke, externe toetsing

Actal vindt dat het niet langer moet gaan over het verminderen van regeldruk, maar om het maken van betere regels. Dit stelt Actal in zijn toekomstvisie Van regeldrukbeleid naar betere regels die Actal vandaag heeft gepubliceerd. Jan ten Hoopen, voorzitter Actal: “Wil je tot goede regelgeving komen, dan moet je ervoor zorgen dat de regels werkbaar zijn: ze moeten aansluiten bij de bedrijven en burgers die met die regels moeten werken. Om die werkbaarheid te kunnen vaststellen moet je weten wat de gevolgen van regels zijn. Die gevolgen moet je in beeld brengen en bij de besluitvorming tegen elkaar afwegen. Wij vinden dat het volgende kabinet de brede gevolgen van wetsvoorstellen in kaart moet brengen door middel van zogenaamde impact assessments. De toetsing daarvan moet tijdig, onafhankelijk en extern gebeuren.”

 

Een impact assessment kijkt breder dan alleen regeldruk. Het is een systematische analyse van de verschillende mogelijkheden om een maatschappelijk probleem op te lossen, met een vergelijking van de kosten en baten die ermee gepaard gaan. Jan ten Hoopen: “Ik denk dat als je als politiek mensen verplichtingen en beperkingen oplegt, je daar een heel goede reden voor moet hebben. En dat je bovendien moet kunnen laten zien dat het beleid dat je voorstelt, ook gaat bewerkstelligen wat je beoogt. Een impact assessment geeft een beter zicht op wat we van beleid mogen verwachten, zodat de politiek betere besluiten kan nemen.”

 

Externe én onafhankelijk toetsing

Voor een constante en hoge regelkwaliteit is een externe én onafhankelijke toetsingsinstantie nodig. Een constructief-kritische blik van buitenaf houdt alle partijen scherp. Ook de komende periode is zo’n instantie een onmisbare schakel om de regelkwaliteit zorgvuldig te borgen. Zowel bij de ontwikkeling van effectieve, nieuwe regels, als bij de aanscherping van bestaande regels. Minister Kamp heeft de Tweede Kamer toegezegd om dit voorjaar te komen met zijn kijk op het toekomstige regeldrukbeleid in Nederland. Jan ten Hoopen: “Het is onze taak om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de aanpak van regeldruk. Daarom hebben wij de minister al laten weten hoe wij de toekomst voor ons zien. En omdat er straks op 22 juni in de Tweede Kamer over het regeldrukbeleid wordt gesproken, leek het ons nuttig in de aanloop daar naartoe onze visie te toetsen aan die van de politiek en onze stakeholders.”