Bij verlenging van de inschakeling van een tolk gebarentaal is geen nieuwe aanvraag nodig

Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, heeft het signaal ontvangen dat doven en slechthorenden de vergoeding voor de diensten van een tolk gebarentaal jaarlijks moeten aanvragen. Bij de verlenging zou standaard met een audiogram moeten worden aangetoond dat ze doof of slechthorend zijn. Dit signaal is onderzocht. Het onderzoek laat zien dat de regelgeving niet voor onnodige regeldruk zorgt, maar dat het in de uitvoering waarschijnlijk een enkele keer is misgegaan.

 

Uit de uitvoeringsvoorschriften van UWV blijkt dat de aanvraag van de voorziening eenmalig is. Enkel een eerste aanvraag is vereist. Bij de aanvraag geldt de verplichting om een audiogram met een bijbehorende verklaring van de audicien te voegen. Als de aanvraag akkoord is wordt de voorziening voor de duur van één jaar toegekend. Na het eerste jaar wordt de voorziening telkens voor de duur van één jaar verlengd. Daarvoor is geen nieuwe aanvraag vereist, noch de overlegging van een nieuw audiogram of verklaring. Het gebeurt automatisch. Er is één uitzondering op deze gang van zaken. Een nieuw audiogram (en aanvraag) is wel nodig als de rechthebbende uitbreiding van het aantal toegekende uren claimt. Aanloopproblemen na een decentralisatie van de aanvraagprocedure naar de regio zijn waarschijnlijk de oorzaak van het signaal. In die fase is het bij verlenging van de voorziening een enkele keer misgegaan. Voor Actal is er geen aanleiding tot verder onderzoek.