Breng oorsprong regeldruk in beeld

De Euratom Richtlijn leidt tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling. Actal constateert dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu inzet op lastenluwe implementatie van de Richtlijn met het Ontwerpbesluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. De forse toenames van de regeldruk voor het bedrijfsleven lijken niet zozeer uit het besluit voort te vloeien, maar uit de Richtlijn. Actal adviseert de oorsprong van de regeldruk te duiden, zodat de regeldrukeffecten als gevolg van de nationale invulling duidelijk worden. Verder adviseert Actal om onnodige regeldruk te voorkomen bij bouwmaterialen.

 

Zo schrijft het besluit voor dat er geen bouwmaterialen op de markt mogen worden gebracht boven een grenswaarde van 1 millisievert straling. In de toelichting staat dat dit vooral relevant is voor cement, dat als grondstof wordt gebruikt voor beton en metselspecie. Andere materialen zitten eigenlijk al beneden deze grenswaarde. Actal heeft vanuit het bedrijfsleven signalen ontvangen over het risico op onnodige regeldruk als het bedrijfsleven desalniettemin moet aantonen dat ook deze andere bouwmaterialen niet boven de grenswaarde uitkomen. Om deze onnodige regeldruk te voorkomen adviseert Actal om in de toelichting bij het besluit specifieker aan te geven in welke situatie deze verplichting niet van toepassing is, omdat betreffende bouwmaterialen standaard onder de gestelde grenswaarde zitten.

 

Klik hier voor het advies in PDF .