Brief position paper

Actal heeft, samen met de Duitse Nationaler Normenkontrollrat (NKR) en de Zweedse Regelrådet, een brief gestuurd naar Europese en nationale stakeholders op het gebied van het verminderen van regeldruk. De brief kondigt aan dat de drie onafhankelijke adviescolleges een position paper zullen aanbieden aan de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, waarin zij concrete aanbevelingen doen om de Europese aanpak van regeldruk te versterken.