Britse Regeldruk Waakhond opgericht

Vrijdag 16 oktober 2009 is in het Verenigd Koninkrijk de Regulatory Policy Committee (RPC) opgericht. De RPC heeft eenzelfde missie als Actal. De RPC toetst de effectenbeoordelingen (impact assessments) van nieuwe wet- en regelgeving. Ook kan het de regering adviseren over onderwerpen die raken aan betere regelgeving. Met de oprichting van de RPC zetten de Britten opnieuw een stap om te komen tot zo min mogelijke lastendruk voor de gebruikers. Van 2006 tot 2008 was de Better Regulation Commission belast met deze taak, maar sindsdien was de externe toetsingstaak van nieuwe wet- en regelgeving verloren gegaan. Actal is verheugd met de oprichting van de RPC en zal nauw met de RPC samenwerken om bijvoorbeeld op Europees niveau het belang van een ambitieuze aanpak van regeldruk te blijven benadrukken.