Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Keuze voor CO2-reductie in de keten onvoldoende onderbouwd

Bij de implementatie van de zogeheten Europese Richtlijn REDIII…

Uitbreiding Basisregistratie Ondergrond met domein milieukwaliteit

Voordat grond gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld woningbouw,…

Advies vergoeden bouwtechnische en financiële bijstand Groningen

Bewoners en ondernemers in Groningen die bouwtechnisch en/of…

ATR Jaarverslag 2022: te weinig aandacht voor regeldruk

Het lukt ministeries vaak niet om goed inzichtelijk te maken…

Instroom nieuwkomers vraagt structurele onderwijsvoorzieningen

Tijdelijke voorzieningen om nieuwkomers van onderwijs te kunnen…

Wijziging gebied wettelijk bewijsvermoeden vraagt betere toelichting

Voor melders van aardbevingsschade moet helder zijn of zij…

Wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

Het kabinet wil het aantal arbeidsongevallen onder uitzend- en…

Tijdelijk besluit eenmalig bedrag ouderen van Surinaamse herkomst

Ouderen die tussen 1957 en 1975 in Suriname woonden en vóór…

Subsidieregeling Coronabanen in de zorg 2022

Op 14 september 2022 is aan ATR voor advies voorgelegd de Subsidieregeling…