Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Versterken aandacht voor gevolgen wetgeving in nieuw kabinet

Met het aannemen van de motie Klaver/Ploumen heeft de Tweede…

ATR Jaarverslag 2020

Afgelopen jaar werd duidelijk dat de kwaliteit van wetgeving…

Heroverweeg invoering expertlabel energiebesparing

Het Kabinet heeft besloten om per januari 2021 het vereenvoudigd…

Evaluatie ATR 2017-2020

Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) is een tijdelijk adviescollege…

Jaarverslag 2019

Adviescollege toetsing regeldruk: 20% meer adviesaanvragen in…

ATR advisering bij spoedregelgeving

Werkafspraken tussen ATR en de departementen voorzien in een…

1000ste adviesaanvraag bij Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft recentelijk de 1000ste…

Wijziging Regeling bodemkwaliteit

Op 21 oktober 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Wet versterking handhaving en inning studiefinanciering

Het wetsvoorstel beoogt de mogelijkheden voor Dienst Uitvoering…