Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Jaarverslag 2019

Adviescollege toetsing regeldruk: 20% meer adviesaanvragen in…

ATR advisering bij spoedregelgeving

Werkafspraken tussen ATR en de departementen voorzien in een…

1000ste adviesaanvraag bij Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft recentelijk de 1000ste…

Wijziging Regeling bodemkwaliteit

Op 21 oktober 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Wet versterking handhaving en inning studiefinanciering

Het wetsvoorstel beoogt de mogelijkheden voor Dienst Uitvoering…

Gespecificeerde toestemming bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wabvpz)

Heroverweging van wet nodig Patiënten moeten vanaf 1 juli…

Variawet hoger onderwijs

De ‘Variawet hoger onderwijs’ bevat harmoniseringen van maatregelen,…

Voortgangsrapportage 2019

ATR geeft elk half jaar inzicht in zijn activiteiten en bevindingen.…

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…