Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Gespecificeerde toestemming bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wabvpz)

Heroverweging van wet nodig Patiënten moeten vanaf 1 juli…

Variawet hoger onderwijs

De ‘Variawet hoger onderwijs’ bevat harmoniseringen van maatregelen,…

Voortgangsrapportage 2019

ATR geeft elk half jaar inzicht in zijn activiteiten en bevindingen.…

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…

Wetsvoorstel Nationale Studentenenquête (NSE)

ATR heeft op 15 juli 2019 het wetsvoorstel ontvangen voor wijziging…

Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing

Op 26 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Wetsvoorstel…

Wijziging Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014

Op 11 juli 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen

Op 26 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Wetsvoorstel…

Wijziging Mijnbouwwet i.v.m. aanpassing vergunningstelsel aardwarmte

Op 5 juli 2019 is het wetsvoorstel Wijziging Mijnbouwwet i.v.m.…