Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Verbetering kwaliteit hoger onderwijs met minder regeldruk

Door structureel middelen ter beschikking te stellen voor kwaliteitsverbetering…

Advies wetsvoorstel huisvesting primair en voortgezet onderwijs

Met dit voorstel wil het kabinet bereiken dat schoolgebouwen…

Meerwaarde van aanvullende eisen in Besluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie niet duidelijk

Het kabinet neemt maatregelen om discriminatie bij werving en…

Inzicht in zeer zorgwekkende stoffen belangrijk, aanleveren gegevens kan simpeler

De uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ook wel ZZS-emissies…

Wetsvoorstel betaalbare huur vraagt nadere onderbouwing

De effectiviteit van het voorstel om de middenhuursector te reguleren…

Wijziging van het Besluit zorgverzekering (Bzv) i.v.m. wijziging systematiek verplicht eigen risico medische specialistische zorg

Een verzekerde die zorg vergoed krijgt vanuit de afgesloten zorgverzekering…

Subsidieregelingen verbetering basisvaardigheden scholen 2023

ATR heeft op 8 februari 2023 twee subsidieregelingen ontvangen…

Regeldrukgevolgen van de wijziging van het afsluitbeleid van energie niet in beeld

De overheid beschermt consumenten met dit voorstel structureel…