Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Regeling verslaglegging verpakkingen

Op 2 juli 2021 is door IenW de Regeling verslaglegging verpakkingen…

Wet notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars

Op 13 juli 2021 is dit wetsvoorstel aangeboden aan ATR. Deze…

Versterken aandacht voor gevolgen wetgeving in nieuw kabinet

Met het aannemen van de motie Klaver/Ploumen heeft de Tweede…

ATR Jaarverslag 2020

Afgelopen jaar werd duidelijk dat de kwaliteit van wetgeving…

Heroverweeg invoering expertlabel energiebesparing

Het Kabinet heeft besloten om per januari 2021 het vereenvoudigd…

Evaluatie ATR 2017-2020

Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) is een tijdelijk adviescollege…

Jaarverslag 2019

Adviescollege toetsing regeldruk: 20% meer adviesaanvragen in…

ATR advisering bij spoedregelgeving

Werkafspraken tussen ATR en de departementen voorzien in een…