Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

1000ste adviesaanvraag bij Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk heeft recentelijk de 1000ste…

Wijziging Regeling bodemkwaliteit

Op 21 oktober 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Wet versterking handhaving en inning studiefinanciering

Het wetsvoorstel beoogt de mogelijkheden voor Dienst Uitvoering…

Gespecificeerde toestemming bij elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wabvpz)

Heroverweging van wet nodig Patiënten moeten vanaf 1 juli…

Variawet hoger onderwijs

De ‘Variawet hoger onderwijs’ bevat harmoniseringen van maatregelen,…

Voortgangsrapportage 2019

ATR geeft elk half jaar inzicht in zijn activiteiten en bevindingen.…

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…

Wetsvoorstel Nationale Studentenenquête (NSE)

ATR heeft op 15 juli 2019 het wetsvoorstel ontvangen voor wijziging…

Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing

Op 26 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Wetsvoorstel…