Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Wijziging Warenwetbesluit Meel en brood

Op 14 juli 2019 heeft ATR een adviesaanvraag ontvangen over de…

Wijziging Wet Normering Topinkomens

Op 18 juni 2019 heeft het ministerie van BZK een wijzigingsvoorstel…

Wijziging WIA en Wfsv maatregelen loondoorbetalingsplicht bij ziekte en WIA

Op 19 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting tot een rookverbod op schoolterreinen

Op 7 juni 2019 is de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit…

Aanpassing Besluit publieke gezondheid

Op 9 augustus 2018 is aan ATR voorgelegd de wijziging van het…

Wet Inburgering 20..

Op 25 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Werkprogramma 2019

Op 5 december 2018 heeft het kabinet het werkprogramma 2019 van…

Benoeming nieuw College

Het kabinet Rutte-II heeft op voorstel van minister Kamp van…