Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Wijzigingsbesluit financiële markten 2021

Dit verzamelbesluit bevat verschillende wijzigingen. Ten eerste…

Verzamel-AMvB Omgevingswet

Op 16 juli 2021 is de voorgenomen Verzamel-AMvB Omgevingswet…

Verzamelwet EZK 2020

De Waarborgwet 2019 is op 1 juli 2020 inwerking getreden. Na…

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Mismatches bij toepassing van het zakelijkheidbeginsel in de…

Wijziging Besluit BRP (Derdenbesluit BRP)

Op 27 juli 2021 heeft de Staatssecretaris van BZK een wijziging…

Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving in verband met regels over stalemissies

Op 30 juni 2021 is door het ministerie van Infrastructuur en…

Aanvullende zienswijze: Regeling Jaarverantwoording Wmg

ATR heeft de mogelijkheid om over nieuwe regelgeving, nadat al…

Wet goed verhuurderschap

Op 6 juli 2021 is dit wetsvoorstel aangeboden aan ATR. Het voorstel…

Wijziging Spoorwegwet in verband met overwegveiligheid

Op 12 juli 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…