Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Besluit en Regeling elektronische publicaties

Op 6 januari 2020 heeft het ministerie van BZK het voorgenomen…

Besluit bescherming koopvaardij

Op 9 januari 2020 ontving het Adviescollege toetsing regeldruk…

Besluit uitvoering Crisis en herstelwet 21e tranche

Op 20 december 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken…

Besluit afschaffen rekentoets

De centrale ‘rekentoets’ wordt afgeschaft. Leerlingen die…

Wijziging van de Participatiewet in verband met het verbeteren van de ondersteuning aan bijstandsgerechtigden

Op 12 december 2019 heeft ATR voor advies ontvangen het wetsvoorstel…

Besluit doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo

Met het besluit worden de voorwaarden voor de doorstroom van…

Wijziging Subsidieregeling energiebesparing woningen Groningenveld

Op 1 december 2019 heeft het ministerie van BZK de voorgenomen…