Wijziging BTIV inzake markttoets en erfpacht

Op 3 juni 2019 ontving ATR voor advies het Besluit tot wijziging…

Wijziging Regeling Verkeersregelaars 2009

Het ministerie van IenW heeft op 17 april 2019 het voorstel tot…

Wijziging Postwet 2009

Op 12 april 2019 is het wetvoorstel Wijziging van de Postwet…

Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…

Ontwerpbesluit emissie-eisen (pellet)kachels inzake vervroegde invoering van uitvoeringsverordening (EU) 2015/1185

Op 30 april 2019 ontving ATR het Ontwerpbesluit emissie-eisen…

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

Op 10 mei 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Wijziging Participatiewet en Ziektewet (breed offensief)

Op 26 april 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Besluit medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

Op 29 april 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Besluit…