Volg- en traceersysteem voor tabaksproducten

Op 27 november 2018 is aan ATR voorgelegd het wetsvoorstel voor…

Besluit zorgverzekering collectiviteitskorting

Het besluit zorgverzekering collectiviteitskorting verlaagt het…

Wijziging Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Op 8 oktober is het voorstel tot wijziging van de Regeling melden…

Experiment wietteelt (gesloten coffeeshopketen)

Op 12 november 2018 is aan ATR voorgelegd het ontwerpbesluit…

Wetsvoorstel wijziging van de Winkeltijdenwet

Bij de evaluatie van de Winkeltijdenwet in 2016 is geconcludeerd…

Actief openbaar maken van calamiteitenrapporten jeugd en zorg

Op 6 november 2018 is ATR verzocht om over het ontwerpbesluit…

Regeling tot wijziging van de Regeling Europese EZ-subsidies (REES)

De Regeling Europese EZ-subsidies (REES) bevat uitvoeringsbepalingen…

Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail

Op 19 oktober 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer en Besluit omgevingsrecht

Op 9 november 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Wijziging Visserijwet 1963 i.v.m. elektronische verstrekking van gegevens

Op 26 oktober 2018 is het voorstel tot wijziging Visserijwet…