Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Effect afgifteplicht afgedankte elektronica onduidelijk

Het kabinetsvoorstel dat onjuiste verwerking van afgedankte elektronica…

Impact wijziging Regeling bodemkwaliteit deels onduidelijk

Het voorstel tot aanwijzing van enkele normdocumenten in de Regeling…

Modernisering regelgeving scheepvaart kan met minder regeldruk

Het wijzigen van het Binnenvaartpolitiereglement en het Scheepvaart-reglement…

Impact wijziging Regeling bodemkwaliteit onduidelijk

Het voorstel tot aanwijzing van enkele normdocumenten in de Regeling…

Subsidieregeling brugfunctionaris ongericht en onvoldoende onderbouwd

De noodzaak van een subsidieregeling om zogeheten brugfunctionarissen…

Effect maatregel tegen onjuiste classificatie van vuurwerk onduidelijk

Het tegengaan van onjuiste classificatie van bepaald type zwaar…

Voorstel kabinet leidt niet tot grotere wendbaarheid werkgevers

Het bieden van de mogelijkheid na het eerste ziektejaar de re-integratie…

Betere onderbouwing herziening bouwvoorschriften 2024 nodig

De onderbouwing van de jaarlijkse herziening van bouwvoorschriften…

Pauzeknop jaarverantwoording zorg maakt onderbouwing niet beter

Met de zogeheten ‘pauzeknop jaarverantwoording’ krijgen zorgaanbieders…