Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Wet wijziging Wet op de lijkbezorging

Op 21 juli 2017 is aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)…

Voorstel tot aanpassing van de definitie van geneesmiddelen in de Wet op de omzetbelasting 1968

De Hoge Raad heeft op 11 november 2016 bepaald dat zonnebrandmiddelen…

Evaluatie uniformering loonbegrip

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft Panteia de…

Besluit energie-etikettering

De Europese Unie (EU) heeft naar aanleiding van een evaluatie…

Ontwerpbesluit en regeling tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenregelingen

Het Ontwerp van de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit…

Ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Op 28 juli 2017 is aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)…

Besluit tijdelijke verruiming van toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) hanteert voor het concentratietoezicht…

Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

Het Ontwerpbesluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens…

Onderzoek toont aan: EU reductiedoelstellingen regeldruk zijn haalbaar

Op 12 juli 2017 presenteerde Andrea Renda (Centre for European…

Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders en notarissen

Het Besluit tenuitvoerlegging tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarders…