Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Wet Kadaster BES-eilanden

Op 7 september 2017 is door de toenmalig minister van Infrastructuur…

Verkeersverdelingsregel tussen Schiphol Airport en Lelystad Airport

Op 8 november 2017 zijn de voorstellen voor de invoering van…

Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen

Op 21 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk…

Ontwerpbesluit verruiming uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo

In het Besluit samenwerking VO-BVE is geregeld dat VO-leerlingen…

Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op 29 september 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk…

Besluit digitale toegankelijkheid overheid

Op 9 oktober 2017 is het Besluit digitale toegankelijkheid overheid…

Besluit testlocaties drones

Op 26 september 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk…

Wet wapens en munitie i.v.m. implementatie wijzigingen Europese Vuurwapenrichtlijn

Op 26 september 2017 heeft Minister Blok van Veiligheid en Justitie…

Wijziging van het Warmtebesluit en van de Warmteregeling

Op 20 juli 2017 zijn de wijziging van het Warmtebesluit en van…

Wijziging van de Mededingingswet

De Mededingingswet wordt op drie punten gewijzigd. De belangrijkste…