Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19

Deze tijdelijke wet verplicht telecomproviders tellingen over…

Besluit Tijdelijke Wet Groningen

Het Besluit Tijdelijke Wet Groningen regelt de nadere uitwerking…

Wet toekomst pensioenen

Het huidige pensioenstelsel gaat op de schop. De reden hiervoor…

Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2.0)

Op 3 juni 2020 is aan ATR voor advies voorgelegd de Tweede tijdelijke…

Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19

De sector sport is hard geraakt door de gevolgen van het coronavirus…

Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3)

Op 21 september 2020 is aan ATR voor advies voorgelegd de Derde…

Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen: invoering premiedifferentie Aof naar grootte werkgever

Op 5 februari 2020 is aan ATR voor advies voorgelegd het wetsvoorstel…

Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

De Beleidsregel biedt een financiële bijdrage in de doorlopende…

Wetsvoorstel doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp

ATR heeft op 13 november 2020 het Wetsvoorstel doorbraakaanpak…