Openbaar maken van fiscale vergrijpboeten

Op 19 december 2018 is voor consultatie opengesteld het wetsvoorstel…

Wetvoorstel Wijziging Telecommunicatiewet overstappen

Op 17 december 2018 is het wetvoorstel Wijziging Telecommunicatiewet…

Transparantie maatschappelijke organisaties

Op 21 december 2018 ontving ATR voor advies het conceptwetsvoorstel…

Wijziging Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart

Op 20 december 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat…

Wet taal en toegankelijkheid HO en MBO

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 19 december…

Wijziging regeling vermindering verhuurderheffing 2014

Op 11 oktober 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken…

Wet franchise

Op 12 december 2018 ontving ATR het wetsvoorstel Wet franchise…

Derde versie Verkeersverdelingsregeling Schiphol-Lelystad Airport

Op 18 januari 2019 is de derde versie van de Verkeersverdelingsregel…

Voorontwerp bedenktijd voor beursvennootschappen

Op 10 december 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het voorontwerp…