Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022)

Het kabinet stelt voor om de btw op aardgas, stadsverwarming…

Aanschafsubsidie emissieloze vrachtwagens

Op 20 december 2021 is de Aanschafsubsidieregeling zero-emissie…

Tijdelijke wet onderzoek AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Nederland wordt bedreigd in het digitale domein. Die dreigingen…

Wet implementatie Open data richtlijn

Op 24 december 2021 de Wet implementatie Open data richtlijn…

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs

ATR heeft op 22 april 2022 de Wet herinvoering basisbeurs hoger…

Besluit kwaliteit incassodienstverlening

Op 9 mei 2022 is het Besluit kwaliteit incassodienstverlening…