Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Subsidieregeling stimuleren virtuele internationale samenwerkingsprojecten

ATR heeft op 11 maart 2021 de “Subsidieregeling stimuleren…

Actualisatie industriële emissies

Op 1 maart 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Wijziging ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Op 12 maart 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden

Het Kabinet wil belastingontwijking aanpakken. Daarom stelt het…

Besluit herijking rekeneisen mbo en omvang keuzedelen

Het besluit regelt dat er voor de mbo-niveaus 2, 3 en 4 herijkte…

Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

Seksueel misbruik is één van de meest verwoestende vormen van…

Wijziging Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging gaswinning Groningenveld

Het kabinet wil het Groningenveld zo snel mogelijk sluiten. Dit…

Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) i.v.m. het duurzaam gebruik van daken

Op 6 januari 2021 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken…

Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021

Sinds de eerste schoolsluitingen in maart 2020 heeft COVID-19…