Wijziging Tijdelijk Besluit zelfstandige bevoegdheid bachelor medisch hulpverlener

Op 1 mei 2018 is aan ATR voorgelegd de wijziging van het Tijdelijk…

Tijdelijk Besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist

Op 30 april 2018 is aan ATR voorgelegd een concept van het Tijdelijk…

Wijziging Wet BIG in verband met de opname daarin van het beroep van de klinisch technoloog

Op 17 mei 2018 is aan ATR voorgelegd de Wijziging van de Wet…

Wijziging Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2019

Op 29 augustus 2018 is aan Adviescollege toetsing regeldruk (ATR)…

Ontwerpbesluit invoering E10-benzine

Met dit besluit wordt geregeld dat vanaf 1 juli 2019 de meeste…

Wijziging van de Mediawet 2008

Het wetsvoorstel behelst aanpassing van de Mediawet 2008 op diverse…

Wet en Besluit implementatie Prospectusverordening

Op 31 augustus 2018 zijn aan ATR voor advies voorgelegd het Wetsvoorstel…

Ministeriële Regeling Nationaal Regime MIDID II

Sinds 3 januari 2018 is de Richtlijn MIFID II (EU-Richtlijn markten…

Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging VO

Doel van het “Wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging VO”…

Wet minimum CO2-prijs voor elektriciteitsopwekking

Op 31 augustus 2018 is aan ATR voorgelegd het Wetsvoorstel minimum…