Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Wetsvoorstel doorstroom vmbo-havo en havo-vwo (Nota van wijziging)

In maart 2018 is de “Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo”…

Aanpassingen verhuurderheffing

ATR heeft op 23 augustus 2019 het wetsvoorstel aanpassingen verhuurderheffing…

Regeling Kansspelen op afstand en uitvoeringsregeling kansspelen

Op 26 juli 2019 ontving ATR voor advies de Ontwerpregeling kansspelen…

Besluit regeling uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Op 21 juli 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Wijziging besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2020

Op 29 augustus 2019 is aan ATR voor advies voorgelegd de wijziging…

Wet uitbannen illegale tabakshandel

ATR heeft op 30 mei 2019 het Wetsvoorstel ontvangen ter goedkeuring…

Renteaftrekbeperking minimumkapitaalregel

ATR heeft op 19 juli 2019 het Wetsvoorstel renteaftrekbeperking…

Wet uitbreiding van meldplichten aandeelhouders

De huidige meldplichten worden uitgebreid door een nieuwe meldingsplichtige…

Lage btw voor elektronische uitgaven

ATR heeft op 12 juli 2019 het Wetsvoorstel verlaagde btw-tarief…