Verzamelwet pensioenen 2019

Op 8 mei 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het concept van…

Wijziging Bouwbesluit 2012

Op 11 april 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken (BZK)…

Uitvoeringsbesluit Wwft

Op 6 februari 2018 is aan ATR voorgelegd het uitvoeringsbesluit…

Wijziging Besluit Personenvervoer 2000

Op 9 april 2018 heeft de staatssecretaris van het ministerie…

Wet toezicht beheersorganisaties auteursrechten

Op 2 mei 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over…

Verzamelwet VWS 2018

Op 29 september 2017 is de Verzamelwet VWS 2018 voor advies aan…

Wetsvoorstel implementatie EU-Richtlijn werkzaamheden en toezicht pensioeninstellingen

Op 13 januari 2019 moet een EU-Richtlijn, die de werkzaamheden…

Regeling berekeningsmethodieken ouderdomspensioenen

De Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater…

Wijziging Besluit spoorwegpersoneel 2011

Op 14 maart 2018 heeft het ministerie van IenW het voorstel tot…

Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden

Op 9 april 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het wetsvoorstel…