Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in verband met COVID-19

Het Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in…

Besluit vrijstelling Nt2 en omkeerregeling

Met dit wijzigingsbesluit wordt geregeld dat mbo-studenten op…

Wet versterking toekomstperspectief publieke omroep

Om de publieke taak in een snel veranderend medialandschap te…

Wijziging Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. EU-Richtlijn 2018/645

Op 19 november 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en…

Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen

Het kabinet wil met dit wetsvoorstel de beschikbaarheid van jeugdhulp…

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

In het regeerakkoord is opgenomen dat het beleid voor IMVO wordt…

Wet verlenging minimale geldigheidsduur cadeaubonnen

De Tweede Kamer heeft een motie van het lid Van den Berg (CDA)…

Wet voorschriften vrijstelling leerplicht bij richtingbezwaren

ATR heeft 8 op juni 2020 het “Voorstel van Wet tot wijziging…

Wet collectieve warmtevoorziening

Dit wetsvoorstel stelt regels aan collectieve warmtesystemen.…

Wet collectieve warmtevoorziening

Dit wetsvoorstel stelt regels aan collectieve warmtesystemen.…