Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (TwT)

Op 28 april 2022 is de Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk…

Wet hervorming van de huurtoeslag

Op 7 juli 2022 is de voorgenomen Wet hervorming van de huurtoeslag…

Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2024 voor huurders met lager inkomen)

Op 29 juni 2022 is de wijziging van de Woningwet in verband met…

Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden

ATR heeft op 5 juli 2022 de ‘Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden’…

Wijziging Subsidieregeling Landelijke beëindiging veehouderijlocaties nabij natuurgebieden (Lbv)

Op 25 april 2022 heeft het ministerie van Landbouw Natuur en…

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds

Het doel van het Nationaal Groeifonds is om het verdienvermogen…

Wijziging Regeling vaststellen recyclepercentage voor drankenkartons

Op 14 juni 2022 is de voorgenomen Regeling vaststellen recyclepercentage…

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022)

Het kabinet stelt voor om de btw op aardgas, stadsverwarming…