Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Doorontwikkeling IAK naar Beleidskompas

Op 20 oktober 2022 kondigde de minister voor Rechtsbescherming…

Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023

De energieprijzen zijn fors gestegen sinds de start van de oorlog…

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Op 20 oktober is het voorgenomen Verzamelbesluit Omgevingswet…

Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders

Op 16 november 2022 is voorgenomen Wet integere bedrijfsvoering…

Wet bemanning zeeschepen

Op 27 september 2022 is de voorgenomen Wet bemanning zeeschepen…

Besluit experiment regie op gegevens basisregistratie personen

Op 5 april 2022 is het Besluit experiment regie op gegevens basisregistratie…

Implementatiewet zesde richtlijn motorrijtuigenverzekering

Op Europees niveau is een nieuwe Richtlijn over de verzekering…