Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Regeling voorzieningen Wet digitale overheid

Op 21 juni 2022 is de Regeling voorzieningen Wet digitale overheid…

Wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de actualisatie van de erkende maatregelenlijsten

Dit voorstel actualiseert de erkende maatregelenlijsten (EML).…

Wet flexibilisering inzet vertrouwensfunctionarissen

Op 20 juli is de voorgenomen Wet flexibilisering inzet vertrouwensfunctionarissen…

Regeling gedeeltelijke implementatie beroepskwalificaties binnenvaart

Op 17 januari 2022 is de voorgenomen Regeling gedeeltelijke implementatie…

BNC fiche quick scan

Veel regeldruk in Nederland heeft een Europese oorsprong. Schattingen…

Besluit veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

Dit voorstel volgt uit de Wet veiligheidstoets investeringen,…

Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie

Dit besluit werkt het toetsingsregime uit de Wet veiligheidstoets…