Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

ATR-advies Wetsvoorstel wegnemen notariskosten bij algehele gemeenschap van goederen.

Op 14 maart 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht…

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget

Op 7 maart 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Wijziging Woningwet i.v.m. introductie stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Op 29 januari 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken een…

Nota van Wijziging wetsvoorstel Wet rijonderricht motorrijtuigen

Op 23 augustus 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk…

Experiment Ruimte voor de Regio

Met het “Besluit experiment beroepsopleidingen en kwalificaties…

Wet invoering extra geboorteverlof

Op 12 februari 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het wetsvoorstel…

Regeling experiment elektronische aanvraag rijbewijzen

Op 29 januari 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Ontwerpbesluit wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan certificerende…

Ontwerpbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen

Het Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde…