Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Novelle tot wijziging van het wetsvoorstel implantatenregister brengt effecten regeldruk volledig in beeld

Bij de Eerste Kamer is in behandeling het wetsvoorstel in verband…

Gebruik burgerservicenummer in het depositogarantiestelsel

Op 22 december 2017 heeft de Minister van Financiën het voorstel…

Besluiten verplichte geestelijke gezondheidszorg, zorg en dwang en forensische zorg

Op 6 december 2017 zijn aan ATR voorgelegd de besluiten verplichte…

ATR-advies Wetsvoorstel screening ambtenaren van politie en politie-externen

Op 13 februari 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht…

Wetsvoorstel ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven

Op 22 februari 2018 heeft ATR advies uitgebracht over het wetsvoorstel…

Cybersecuritywet

ATR heeft op 8 september 2017 een advies uitgebracht over de…

Wijziging van de wet financiering sociale verzekeringen het Besluit SUWI

Op 10 en 12 oktober 2017 zijn een wijziging van de Wet financiering…

Wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit

Op 15 januari 2018 zijn de wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen…

Wet herziening Wet op de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (Wet BIG)

Op 22 december 2017 is aan ATR voorgelegd de herziening van de…

Wijziging Kieswet

Op 29 november 2017 is een wijzigingsvoorstel van de Kieswet…