Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Aanvullingsbesluit bodem

Op 11 juli 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Besluit eisen spoedeisende zorg

Op 3 september 2018 is aan ATR voor advies voorgelegd het Besluit…

AMvB implementatie IORP-richtlijn

Aan Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) is op 24 augustus…

Loodsplichtbesluit 2020 en Loodsplichtregeling 2020

Op 13 juni 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het Loodsplichtbesluit…

Aanpassingswet studiefinanciering BES

Mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct Op 30 januari…

Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade regelt dat alle schadeclaims…

Wetsvoorstel elektronische publicatie bekendmakingen en mededelingen

Op 29 juni 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)…

Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang

Op 6 augustus 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit aanwijzing…

Besluit securitisaties

Securitisaties zijn gebundelde en in delen verkochte leningen…

Wijziging Kadasterbesluit

Op 6 juli 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het voorstel…