Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor

Op 21 juli 2017 is het voorstel tot de invoering van een Routeringsbesluit…

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. maximering budget geluidsanering

Op 21 augustus 2017 is het voorstel tot wijziging van de Wet…

Wijzigingsvoorstel Regeling Bodemkwaliteit

Op 7 augustus 2017 is het voorstel tot wijziging van de Regeling…

Wet wijziging Wet op de lijkbezorging

Op 21 juli 2017 is aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)…

Voorstel tot aanpassing van de definitie van geneesmiddelen in de Wet op de omzetbelasting 1968

De Hoge Raad heeft op 11 november 2016 bepaald dat zonnebrandmiddelen…

Besluit energie-etikettering

De Europese Unie (EU) heeft naar aanleiding van een evaluatie…

Ontwerpbesluit en regeling tot wijziging van de Tabaks- en rookwarenregelingen

Het Ontwerp van de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit…

Ontwerpbesluit wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Op 28 juli 2017 is aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)…

Besluit tijdelijke verruiming van toepassingsbereik concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) hanteert voor het concentratietoezicht…

Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

Het Ontwerpbesluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens…