Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade Groningen

Het wetsvoorstel Instituut Mijnbouwschade regelt dat alle schadeclaims…

Wetsvoorstel elektronische publicatie bekendmakingen en mededelingen

Op 29 juni 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)…

Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang

Op 6 augustus 2018 is aan ATR voorgelegd het Besluit aanwijzing…

Besluit securitisaties

Securitisaties zijn gebundelde en in delen verkochte leningen…

Wijziging Kadasterbesluit

Op 6 juli 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het voorstel…

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 2019

Op 13 juni 2018 heeft de Minister voor Medische Zorg en Sport…

Wetsvoorstel Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

De fusietoets is in 2011 geïntroduceerd als gevolg van de kritiek…

Besluit bekostiging hoger onderwijs

Het “Besluit bekostiging hoger onderwijs” regelt dat voor…

Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Met de ‘Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie’…

Wetsvoorstel implementatie Richtlijn langetermijnbetrokkenheid aandeelhouders

Op 27 februari 2018 heeft ATR het wetsvoorstel ter implementatie…