Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Besluit beslagvrije voet

Op 7 december 2017 heeft de Staatssecretaris van SZW advies gevraagd…

Wijziging Regeling energieprestatie gebouwen (Reg)

Op 2 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk…

Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO (in verband met de rekentoets)

Het Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het…

Uitvoeringsregeling Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op 3 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk…

Wet Kadaster BES-eilanden

Op 7 september 2017 is door de toenmalig minister van Infrastructuur…

Verkeersverdelingsregel tussen Schiphol Airport en Lelystad Airport

Op 8 november 2017 zijn de voorstellen voor de invoering van…

Besluit verplaatsen en verkabelen hoogspanningsverbindingen

Op 21 november 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk…

Ontwerpbesluit verruiming uitbestedingsmogelijkheden naar het vavo

In het Besluit samenwerking VO-BVE is geregeld dat VO-leerlingen…

Controleprotocol Wet Normering Topinkomens (WNT)

Op 29 september 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk…

Besluit digitale toegankelijkheid overheid

Op 9 oktober 2017 is het Besluit digitale toegankelijkheid overheid…