Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Persoonsregisters ter vervanging van persoonscertificaten

Op 4 juni 2018 is aan ATR voor advies aangeboden het ontwerpbesluit…

Wijziging van het Toetsbesluit PO (Primair Onderwijs)

In 2014 is in het reguliere basisonderwijs de eindtoets verplicht…

Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

In de Wet Voortgang Energietransitie (VET) is opgenomen dat de…

Wetsvoorstel Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Begin 2017 is het voorstel tot de Wet Generieke Digitale Infrastructuur…

Wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet i.v.m. derogatie

Op 25 april 2018 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en…

Regeling geurhinder en veehouderij en Regeling ammoniak en veehouderij

Op 7 mei 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en…

Wijziging Besluit slotallocatie

Op 25 april 2018 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat…

Wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer

Op basis van de Wet milieubeheer moeten inrichtingen met een…