De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems.

Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Regeling Jaarverantwoording Wmg

De regeling bepaalt welke gegevens zorgaanbieders bij de jaarverantwoording…

Besluit Jaarverantwoording WMG

Het voorliggende besluit wijzigt het ‘Besluit uitbreiding en…

Uitvoeringsregeling Wtza

De wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) introduceert een meldplicht…

Vierde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-4)

Onlangs heeft het kabinet besloten het steunpakket, waaronder…

Regeling Jaarverantwoording Wmg

ATR heeft de mogelijkheid om over nieuwe regelgeving, nadat al…

Wet kwaliteitsregistraties zorg

De overheid heeft tot taak zorg te dragen voor goede zorg in…

Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

ATR heeft op 2 juni 2021 het ‘Voorstel van wet tot wijziging…

Tijdelijke regeling subsidie bodemsanering ernstige historische verontreiniging bedrijfsterreinen

Deze tijdelijke subsidieregeling is om de sanering van ernstige…

Bouwstenen voor wettelijke verplichtingen voor IMVO

Het kabinet wil bevorderen dat ondernemingen internationaal maatschappelijk…