De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems.

Wijziging Reglement verkeersregels i.v.m. harmonisering milieuzones

Op 20 december 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Wet acceptatie buitenlandse APK

Op 11 maart 2019 heeft het ministerie van I&W het voorstel…

Meldingsplicht voor grensoverschrijdende agressieve fiscale constructies

Op 15 maart 2019 heeft ATR het wetsvoorstel ontvangen dat de…

Wijziging Besluit basisregistratie ondergrond (tweede tranche)

Op 19 februari 2019 heeft ATR het verzoek ontvangen van het ministerie…

Implementatiewet gewijzigde Kaderrichtlijn afvalstoffen

Op 12 februari 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Omgevingsregeling Omgevingswet

Op 30 januari 2019 heeft ATR het verzoek ontvangen van het ministerie…

Wijziging Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet negentiende tranche

Op 5 maart 2019 heeft het ministerie van BZK het voorstel tot…

Anti Tax Avoidance Directive 2 (ATAD2)

Op 15 maart 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën het…