De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems.

Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Regeldruk wijziging Meststoffenwet onvoldoende in beeld

Nederland heeft jarenlang een uitzondering bedongen op de Europese…

Complexiteit Wmo ondergraaft effectiviteit ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dreigt voor een deel…

Uitbreiding bescherming fysieke en digitale infra onvoldoende onderbouwd

De voorstellen waarmee verschillende Europese richtlijnen ter…

Aanwijzing normdocumenten bodemkwaliteit kan duidelijker

De aanwijzing van enkele gewijzigde normdocumenten in de Regeling…

Aanpassingen verbeteren regeling overgang van ondernemingen in faillissement

Het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement…

Meer sectoren meegenomen bij de uitbreiding van het ETS-systeem

Het kabinet maakt gebruik van de mogelijkheid meer sectoren toe…

Regeldruk onvoldoende in beeld bij wetsvoorstel chartaal beta-lingsverkeer

De verplichting om de dienstverlening rond bankbiljetten en munten…

Voorstel Nationale circulaire plastic norm vraagt meer onderbouwing

Het voorstel van het kabinet om te komen tot een Nationale norm…

Wet invoering rouwverlof mist concrete en toetsbare norm

Een initiatiefwet uit de Tweede Kamer introduceert rouwverlof…

Onderbouwing Wet personeelsbehoud bij crisis toereikend

Met de Wet personeelsbehoud bij crisis wil het kabinet bewerkstelligen…