De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems.

Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Subsidieregeling stimuleren virtuele internationale samenwerkingsprojecten

ATR heeft op 11 maart 2021 de “Subsidieregeling stimuleren…

Actualisatie industriële emissies

Op 1 maart 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Wijziging ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Op 12 maart 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Wet invoering conditionele bronbelasting op dividenden

Het Kabinet wil belastingontwijking aanpakken. Daarom stelt het…

Besluit herijking rekeneisen mbo en omvang keuzedelen

Het besluit regelt dat er voor de mbo-niveaus 2, 3 en 4 herijkte…

Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

Seksueel misbruik is één van de meest verwoestende vormen van…

ATR Jaarverslag 2020

Afgelopen jaar werd duidelijk dat de kwaliteit van wetgeving…

Wijziging Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging gaswinning Groningenveld

Het kabinet wil het Groningenveld zo snel mogelijk sluiten. Dit…

Wijziging Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) i.v.m. het duurzaam gebruik van daken

Op 6 januari 2021 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken…