De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems.

Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Wijzigingsbesluit financiële markten 2021

Dit verzamelbesluit bevat verschillende wijzigingen. Ten eerste…

Verzamel-AMvB Omgevingswet

Op 16 juli 2021 is de voorgenomen Verzamel-AMvB Omgevingswet…

Verzamelwet EZK 2020

De Waarborgwet 2019 is op 1 juli 2020 inwerking getreden. Na…

Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel

Mismatches bij toepassing van het zakelijkheidbeginsel in de…

Wijziging Besluit BRP (Derdenbesluit BRP)

Op 27 juli 2021 heeft de Staatssecretaris van BZK een wijziging…

Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving in verband met regels over stalemissies

Op 30 juni 2021 is door het ministerie van Infrastructuur en…

Aanvullende zienswijze: Regeling Jaarverantwoording Wmg

ATR heeft de mogelijkheid om over nieuwe regelgeving, nadat al…

Wet goed verhuurderschap

Op 6 juli 2021 is dit wetsvoorstel aangeboden aan ATR. Het voorstel…