De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems.

Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…

Wetsvoorstel Nationale Studentenenquête (NSE)

ATR heeft op 15 juli 2019 het wetsvoorstel ontvangen voor wijziging…

Wetsvoorstel Vrachtwagenheffing

Op 26 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Wetsvoorstel…

Wijziging Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014

Op 11 juli 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen

Op 26 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Wetsvoorstel…

Wijziging Mijnbouwwet i.v.m. aanpassing vergunningstelsel aardwarmte

Op 5 juli 2019 is het wetsvoorstel Wijziging Mijnbouwwet i.v.m.…

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Op 29 april 2019 heeft het ministerie van LNV de Subsidieregeling…

Wijziging van het Registratiebesluit BIG

Op 8 juli 2017 heeft ATR een adviesaanvraag ontvangen over de…

Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009

Op 15 juli 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Wijziging Warenwetbesluit Meel en brood

Op 14 juli 2019 heeft ATR een adviesaanvraag ontvangen over de…