De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems.

Wijziging BTIV inzake markttoets en erfpacht

Op 3 juni 2019 ontving ATR voor advies het Besluit tot wijziging…

Wijziging Regeling Verkeersregelaars 2009

Het ministerie van IenW heeft op 17 april 2019 het voorstel tot…

Wijziging Postwet 2009

Op 12 april 2019 is het wetvoorstel Wijziging van de Postwet…

Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…

Ontwerpbesluit emissie-eisen (pellet)kachels inzake vervroegde invoering van uitvoeringsverordening (EU) 2015/1185

Op 30 april 2019 ontving ATR het Ontwerpbesluit emissie-eisen…

Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn

Op 10 mei 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Wijziging Participatiewet en Ziektewet (breed offensief)

Op 26 april 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Besluit medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

Op 29 april 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Besluit…