De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems.

Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Wijzigingsregeling in verband met vernieuwde NTA 8800 (2023)

Op 29 november 2022 is een voorstel voor toetsing aangeboden…

Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen

Privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals BV’s en verenigingen,…

Doorontwikkeling IAK naar Beleidskompas

Op 20 oktober 2022 kondigde de minister voor Rechtsbescherming…

Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023

De energieprijzen zijn fors gestegen sinds de start van de oorlog…

Verzamelbesluit Omgevingswet 2023

Op 20 oktober is het voorgenomen Verzamelbesluit Omgevingswet…

Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders

Op 16 november 2022 is voorgenomen Wet integere bedrijfsvoering…

Wet bemanning zeeschepen

Op 27 september 2022 is de voorgenomen Wet bemanning zeeschepen…