De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems.

Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Besluit Wapens en munitie i.v.m. implementatie EU-richtlijn

Op 11 februari 2019 ontving het Adviescollege toetsing regeldruk…

Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot de veiligheid van breedplaatvloeren

Op 20 november 2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse zaken…

Wijziging Besluit huurprijzen i.v.m. maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering

De WOZ-waarde van woningen is de afgelopen sterk gestegen. Deze…

Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19

De Tweede Kamer heeft op 22 april 2020 per motie verzocht om…

Tijdelijke wet COVID-19 OCW (tweede verzamelwet)

ATR heeft op 18 mei 2020 de ‘Tijdelijke wet Covid-19 OCW’…

Wijziging Besluit Voertuigen in verband met het doorvoeren van verbeteringen in de aanpak van tellerfraude

Op 10 juni 2020 is de voorgenomen Wijziging van het Besluit Voertuigen…

Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 2020

Op 9 juni 2020 is de Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing…

Wijzigingsregeling RNES (Garantie klein krediet corona)

Deze wijzigingsregeling voegt een nieuwe subsidiemodule ‘garantie…

Wet beperking liquidatie- en stakingsverlies-regeling

Dit wetsvoorstel stelt drie aanvullende voorwaarden voor het…

Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies

Dit wetsvoorstel introduceert een registratieverplichting voor…