De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems.

Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Wijzigingsregeling in verband met NTA8800 en de beoordelingsrichtlijnen

Op 11 december 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Besluit screening ambtenaren van politie en politie-externen

Op 29 november 2021 is het Besluit screening ambtenaren van politie…

Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel

Op 7 december 2021 is de Subsidieregeling schoon en emissieloos…

Besluit experiment vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo)

ATR heeft op 14 december 2022 het Besluit experiment bijzondere…

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000

ATR heeft op 22 november 2021 het voorstel voor Wijziging van…

Vijfde Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW-5)

Het kabinet heeft besloten met een NOW-5 te komen. De directe…

Wet verbetering uitvoering toeslagen

De afgelopen jaren hebben zich veel knelpunten in de uitvoering…

Besluit experiment onderwijszorgarangementen

Het Besluit experiment onderwijszorgarrangementen creëert mogelijkheden…