De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems. ATR heeft deze berichten op de home pagina samengevoegd. De berichten in de categorie ‘Nieuws’ gaan vooral over de laatste ontwikkelingen rondom adviezen betreffende regeldruk in de Nederlandse overheidsinstanties. Het Adviescollega Toetsing en Regeldruk zorgt ervoor dat de Nederlandse overheid niet al te veel regels opstelt voor de burgers, waardoor sommige dingen niet meer haalbaar of leefbaar zijn. Dit geldt voor ondernemers, burgers en overheidsinstellingen.

De berichten met deze categorie bevatten actuele nieuwsitems.

Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (TwT)

Op 28 april 2022 is de Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk…

Wet hervorming van de huurtoeslag

Op 7 juli 2022 is de voorgenomen Wet hervorming van de huurtoeslag…

Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2024 voor huurders met lager inkomen)

Op 29 juni 2022 is de wijziging van de Woningwet in verband met…

Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden

ATR heeft op 5 juli 2022 de ‘Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden’…

Wijziging Subsidieregeling Landelijke beëindiging veehouderijlocaties nabij natuurgebieden (Lbv)

Op 25 april 2022 heeft het ministerie van Landbouw Natuur en…

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds

Het doel van het Nationaal Groeifonds is om het verdienvermogen…

Wijziging Regeling vaststellen recyclepercentage voor drankenkartons

Op 14 juni 2022 is de voorgenomen Regeling vaststellen recyclepercentage…

Onderzoek opvolging adviezen ATR over voorgenomen regelgeving

ATR heeft onderzoek laten doen naar de mate waarin ministeries…

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022)

Het kabinet stelt voor om de btw op aardgas, stadsverwarming…