Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Op 25 april 2022 is een voorstel tot wijziging van het Besluit…

Wet goed verhuurderschap

Op 6 juli 2021 is dit wetsvoorstel aangeboden aan ATR. Het voorstel…

Regeling verslaglegging verpakkingen

Op 2 juli 2021 is door IenW de Regeling verslaglegging verpakkingen…

Wet notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars

Op 13 juli 2021 is dit wetsvoorstel aangeboden aan ATR. Deze…

Wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19

Het kabinet maakt het mogelijk voor de detailhandel om de inkomsten…

Besluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Op 10 december 2020 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Wijziging besluit Suwi verlenging van de registratieduur doelgroepregister arbeidsbeperkten

Arbeidsbeperkten die ingeschreven staan in het doelgroepregister…