Decentrale implementatie Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De herziening…

Wijziging Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (BENG)

Op 4 februari 2019 heeft het ministerie van BZK het voorstel…

Openbaar maken van fiscale vergrijpboeten

Op 19 december 2018 is voor consultatie opengesteld het wetsvoorstel…

Wijziging Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart

Op 20 december 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat…

Wet versterking positie mbo-studenten

ATR heeft op 12 december 2019 het wetsvoorstel “Wijziging Wet…

Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail

Op 19 oktober 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Lagere regelgeving implementatie vierde EU-Spoorwegpakket

Op 28 september 2018 heeft het ministerie van IenW het voorstel…

Ontwerpbesluit invoering E10-benzine

Met dit besluit wordt geregeld dat vanaf 1 juli 2019 de meeste…

Besluit wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en Bouwbesluit 2012

Op 23 februari 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur…

Wetsvoorstel elektronische publicatie bekendmakingen en mededelingen

Op 29 juni 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)…