Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19

Het kabinet maakt het mogelijk voor de detailhandel om de inkomsten…

Besluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Op 10 december 2020 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Wijziging besluit Suwi verlenging van de registratieduur doelgroepregister arbeidsbeperkten

Arbeidsbeperkten die ingeschreven staan in het doelgroepregister…

Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs i.v.m. de afschaffing van de rekentoets

ATR heeft op 17 mei 2019 het wetsvoorstel ontvangen voor wijziging…

Regeling Kansspelen op afstand en uitvoeringsregeling kansspelen

Op 26 juli 2019 ontving ATR voor advies de Ontwerpregeling kansspelen…

Voortgangsrapportage 2019

ATR geeft elk half jaar inzicht in zijn activiteiten en bevindingen.…

Wet inburgering 20..

Op 25 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Wijziging Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014

Op 11 juli 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen

Op 26 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Wetsvoorstel…