Wet Publiekrechtelijke omvorming ProRail

Op 19 oktober 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en…

Lagere regelgeving implementatie vierde EU-Spoorwegpakket

Op 28 september 2018 heeft het ministerie van IenW het voorstel…

Ontwerpbesluit invoering E10-benzine

Met dit besluit wordt geregeld dat vanaf 1 juli 2019 de meeste…

Besluit wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en Bouwbesluit 2012

Op 23 februari 2018 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur…

Wetsvoorstel elektronische publicatie bekendmakingen en mededelingen

Op 29 juni 2018 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)…

Wet, AMvB en Ministeriële Regeling verkorte periode van eigen risico dragen

Op 24 april 2018 zijn de volgende regelingen voor advies aan…

Wijziging Bouwbesluit 2012

Op 11 april 2018 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken (BZK)…

Wet toezicht beheersorganisaties auteursrechten

Op 2 mei 2018 heeft het college van ATR advies uitgebracht over…

Wijziging van de Wet windenergie op zee

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op…

Wijziging Wet luchtvaart i.v.m. omvorming van SACN tot publiekrechtelijk zbo

Op 26 februari 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en…