Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Wet goed verhuurderschap

Op 6 juli 2021 is dit wetsvoorstel aangeboden aan ATR. Het voorstel…

Regeling verslaglegging verpakkingen

Op 2 juli 2021 is door IenW de Regeling verslaglegging verpakkingen…

Wet notificatieregeling oplaadpunten verenigingen van eigenaars

Op 13 juli 2021 is dit wetsvoorstel aangeboden aan ATR. Deze…

Wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19

Het kabinet maakt het mogelijk voor de detailhandel om de inkomsten…

Besluit hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

Op 10 december 2020 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden…

Wijziging besluit Suwi verlenging van de registratieduur doelgroepregister arbeidsbeperkten

Arbeidsbeperkten die ingeschreven staan in het doelgroepregister…

Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs i.v.m. de afschaffing van de rekentoets

ATR heeft op 17 mei 2019 het wetsvoorstel ontvangen voor wijziging…