Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Kwaliteit gastouderopvang niet direct geholpen met papieren eisen

Het kabinet maakt onvoldoende duidelijk of er nu al nieuwe en…

Subsidieregeling beheersing basisvaardigheden kan simpeler

De subsidieregeling voor scholen ter bevordering van de beheersing…

Regeldrukeffecten elektronische vervoersdocumenten blijven vraagteken

Invoering van elektronische vervoersdocumenten kan regeldruk…

Advies wetsvoorstel huisvesting primair en voortgezet onderwijs

Met dit voorstel wil het kabinet bereiken dat schoolgebouwen…

Meerwaarde van aanvullende eisen in Besluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie niet duidelijk

Het kabinet neemt maatregelen om discriminatie bij werving en…

Regeldrukgevolgen van de wijziging van het afsluitbeleid van energie niet in beeld

De overheid beschermt consumenten met dit voorstel structureel…

Wijziging Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

Op 25 april 2022 is een voorstel tot wijziging van het Besluit…

Wet goed verhuurderschap

Op 6 juli 2021 is dit wetsvoorstel aangeboden aan ATR. Het voorstel…