Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Wet inburgering 20..

Op 25 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Wijziging Vrijstellingsregeling Besluit luchtverkeer 2014

Op 11 juli 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen

Op 26 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het Wetsvoorstel…

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Op 29 april 2019 heeft het ministerie van LNV de Subsidieregeling…

Wijziging van het Registratiebesluit BIG

Op 8 juli 2017 heeft ATR een adviesaanvraag ontvangen over de…

Wijziging Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009

Op 15 juli 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat…

Wijziging Warenwetbesluit Meel en brood

Op 14 juli 2019 heeft ATR een adviesaanvraag ontvangen over de…

Wijziging WIA en Wfsv maatregelen loondoorbetalingsplicht bij ziekte en WIA

Op 19 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel…

Wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting tot een rookverbod op schoolterreinen

Op 7 juni 2019 is de wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit…

Decentrale implementatie Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De herziening…