Het onbenutte potentieel van de BRP

ATR heeft op verzoek van Staatssecretaris Knops van Binnenlandse…

Besluit testlocaties drones

Op 26 september 2017 heeft het Adviescollege Toetsing Regeldruk…

Wijziging Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag 2018

Op 21 juli 2017 is aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)…

Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. maximering budget geluidsanering

Op 21 augustus 2017 is het voorstel tot wijziging van de Wet…

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet basisregistratie personen

Op 15 juli is het wijzigingsvoorstel voor de Wet basisregistratie…

Voorstel tot aanpassing van de definitie van geneesmiddelen in de Wet op de omzetbelasting 1968

De Hoge Raad heeft op 11 november 2016 bepaald dat zonnebrandmiddelen…

Besluit Dierengezondheidsheffing

Het ontwerpbesluit Diergezondheidsheffing stelt de tarieven vast…

Besluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens Gezondheidswet en Jeugdwet

Het Ontwerpbesluit openbaarmaking toezicht- en uitvoeringsgegevens…

CEPS report proofs: EU reduction targets on regulatory burdens are feasible

On 12 July 2017 Andrea Renda (Senior Research Fellow, Centre…